Talon­mies­pal­ve­lut

Me hoi­dam­me lumi­työt ja hie­koi­tuk­set tal­vi­sin ja ajam­me kesäi­sin nur­mi­kot ja pidäm­me pihan siis­ti­nä - oli tar­ve sit­ten omal­le talol­le tai jos tah­dot pitää mök­ki­si asu­tun näköi­se­nä.

Voim­me vaih­taa lam­put, ver­hot ja put­sa­ta rän­nit tai vaik­ka maa­la­ta piha-aitaa. Myös hal­ko­jen teko onnis­tuu tar­vit­taes­sa.

Meil­tä löy­tyy omas­ta takaa pelit ja pens­se­lit, niin ei tar­vit­se pelä­tä ettei­vä­kö työt luo­nis­tui­si laa­duk­kaas­ti ja nopeas­ti.

Kaikki palvelumme voit ostaa myös läheisellesi lahjaksi.

Mikä olisikaan parempi lahja kuin edes hetken helpompi arki!