Koti­ta­lous­vä­hen­nys

Yri­tyk­sem­me kai­kis­ta pal­ve­luis­ta saat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Esi­mer­kik­si kun käym­me sii­voa­mas­sa tun­ti­hin­tam­me on 35€/h. Haet­tua­si koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä sii­vouk­sen lopul­li­nen hin­ta on enää 26,25€/h.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys huo­mioi­daan koko vuo­den vero­tuk­ses­sa ja sen saa takai­sin vas­ta veron­pa­lau­tuk­sis­sa eikä sitä voi vähen­tää suo­raan hin­nas­ta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen voit saa­da, jos tee­tät koti­ta­lous- tai hoi­to­työ­tä, asun­non kun­nos­sa­pi­to­töi­tä tai tie­to­tek­niik­ka­lait­tei­den asen­nus­ta. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mää­rä riip­puu sii­tä, tee­tät­kö työn yri­tyk­sel­lä vai palk­kaat­ko itse työn­te­ki­jän.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä on 2400 € vuo­des­sa. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä jopa 4800 € vuo­des­sa. Molem­mil­ta puo­li­soil­ta vähen­ne­tään oma­vas­tuu 100€. Jos 2 400 euron raja ei yli­ty, vähen­nys kan­nat­taa pyy­tää vain toi­sel­le puo­li­sol­le. Näin oma­vas­tuu tulee vähen­ne­tyk­si vain ker­taal­leen.

Lue lisää verot­ta­jan sivus­tol­ta

Kaikki palvelumme voit ostaa myös läheisellesi lahjaksi.

Mikä olisikaan parempi lahja kuin edes hetken helpompi arki!