Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan töi­tä teem­me pää­sään­töi­ses­ti Posa:s sopi­muk­sel­la tai pal­ve­luse­te­li­nä asiak­kail­le ja hin­ta on sama kuin pal­ve­luse­te­lis­sä.

Toi­si­naan voi tul­la itse kul­le­kin eril­li­siä tar­pei­ta ja yri­täm­me aut­taa niis­sä.

Avus­ta­ja­työ sisäl­tää pal­jol­ti samo­ja asioi­ta kuin lähi­hoi­ta­ja­pal­ve­luis­sa ja lii­kun­ta- ja asioin­tia­vus­tuk­ses­sa.

Kaikki palvelumme voit ostaa myös läheisellesi lahjaksi.

Mikä olisikaan parempi lahja kuin edes hetken helpompi arki!